Vzw 't Chiropleintje

VZW 't Chiropleintje bestaat uit verschillende mensen uit verschillende groepen die iets met Chiro Brecht te maken hebben, zoals bouwers van het eerste uur, sympathisanten, ex-kookouders, oudleiding, ...

De VZW beheert de chirolokalen en het chiroplein. Het gaat dan over verschillende aspecten van dit beheer: onderhoudswerken, verbouwingen, gebruik door chiro en derden, financiën, administratie, ...

Alle leden van de VZW vergaderen 1 maal per jaar tijdens de Algemene Vergadering.

Voor het dagelijks bestuur is er een Raad van Bestuur samengesteld die om de 4 jaar verkozen wordt. Zij komen elk jaar 4 maal samen om te vergaderen en dit gebeurd samen met de leiding.

Momenteel bestaat de Raad van Bestuur uit de volgende personen:

  • Voorzitter Mark Van Bavel
  • Ondervoorzitter Tony Van Dijck
  • Secretaris Thomas Goossens
  • Penningmeester Nick Aernouts

Indien je interesse hebt om lid te worden van de VZW kan je altijd contact opnemen met Thomas Goossens (thomasgoossens@hotmail.com)