Vzw 't Chiropleintje

VZW 't Chiropleintje bestaat uit verschillende mensen uit verschillende groepen die iets met Chiro Brecht te maken hebben, zoals bouwers van het eerste uur, sympathisanten, ex-kookouders, oudleiding, ...

De VZW beheert de chirolokalen en het chiroplein. Het gaat dan over verschillende aspecten van dit beheer: onderhoudswerken, verbouwingen, gebruik door chiro en derden, financiën, administratie, ...

De VZW houdt zich dus NIET bezig met de zondagsactiviteiten of andere evenementen die door -en onder de verantwoordelijkheid van- Chiro Brecht georganiseerd worden.

Tijdens de Algemene Vergadering (minstens 1 maal per jaar) beslissen alle leden van de VZW samen over o.a. eventuele wijziging van de statuten, benoeming bestuurders, goedkeuring begroting en jaarrekening, …

De Raad van Bestuur die om de 4 jaar verkozen wordt, zorgt voor het dagelijks bestuur.

Zij vergaderen 4 maal per jaar, samen met een afvaardiging van de Chiroleiding.

Momenteel bestaat de Raad van Bestuur uit de volgende personen:

  • Voorzitter = Mark Van Bavel
  • Secretaris = Thomas Goossens
  • Penningmeester = Jasper Tengrootenhuysen

Indien je interesse hebt om lid te worden van de VZW kan je altijd contact opnemen met Thomas Goossens (thomasgoossens@hotmail.com)